Arbeidsovereenkomst en andere samenwerkingen


Door Xavier Gillot, op 29/11/2018 13:18 in Home > Modellen & Tips > Sociaal recht > Arbeidsovereenkomst en andere samenwerkingen

Bent u van plan om een samenwerking te starten? Verzamel alle relevante juridische inlichtingen om uw relatie in alle veiligheid te kunnen beginnen.

Het is nu uitzonderlijk geworden een samenwerking te beginnen zonder de verschillende aspecten van deze relatie op voorrand in een overeenkomst te zetten.

Dit is inderdaad een essentieel element in de verhouding tussen de medewerkers die de belangrijkste aspecten van de samenwerking zal beschrijven en regelen (proeftijd, tewerkstellingsduur, plichten, arbeidsplaats, bezoldiging, enz.).

De regels die aan een samenwerking verbonden zijn kunnen zeer verschillend zijn afhankelijk van de omstandigheden. Een belangrijk verschil bestaat tussen zelfstandige medewerkers (die hun taken met autonomie mogen uitvoeren) en werknemers (die onder control en autoriteit van hun werkgever zijn), en binnen deze categorieën, zijn er nog andere onderscheiden te maken (bvb, bijzondere regels bestaan voor werknemers afhangend van hun statuut van werkman, bediende, handelsvertegenwoordiger, huisarbeider, student, …).

Deze aspecten verdienen zeker een bijzondere aandacht gezien de gevolgen die voortvloeien uit de toepassing van de verschillende regimes, met name op vlak van de rechten en plichten van de partijen.

Auteur

Xavier Gillot

Business lawyer specialized in the entire range of Belgian and international tax matters, I provide solution-oriented advices to my clients and also represent them during fiscal and judicial proceedings, negotiations or ruling procedures.
Boekhoudrecht
Fiscaal recht
Contractenrecht
Review

Tags

Sociaal recht,Arbeidsovereenkomst,Ontslag,Collectief ontslag,Proefperiode,Opzegging (werk),Herintegratie van werknemers,Student,Studentenjob,Sociale inspectie,Ziekte,Werknemer,Arbeider,Stagiaire,Vrijwillige,Aanvullende ziektekostenverzekering,Gewichtige redenen,Sociaal strafrecht,Ongeval op het werk,Loon (werk),Professionele herplaatsing,Ouderschapsverlof,Beschermde werknemer,Discriminatie bij de aanwerving,Discriminatie op het werk,Werktijd,Rust,Werkloosheid,Arbeidsongeschiktheid,Loopbaanonderbreking,Limosa,Detachering van personeel,Dimona,Arbeidsreglement,Personeelsregister,Vakantie,Educatief verlof,Moederschap,Vaderschap,Tijdskrediet,Deeltijds,Preventie,Werkloosheidsuitkering,Onjuiste opzegging,Vergoedingsuitkering (werk),Aanwerving,Vakantietoeslag,Dubbele uitkering,Sociale voordelen,Aanbod (werk),Proefbeding,Opleiding,Verlof,Contract van bepaalde duur,Contract van onbepaalde duur,CBD,COD,Loon,Loontrekkende,Werkgever,Arbeidsrechtbank,DIMONA,LIMOSA,Halftijds,Voltijds,Beëindiging van het arbeidscontract,Schorsing van het arbeidscontract,Staking,Lock-out,Aansprakelijkheid van de werknemer,Herkwalificatie van het arbeidscontract,Zelfstandige,Aanvulling op de basisovereenkomst,Intimidatie op het werk,Collectieve arbeidsovereenkomst,Organisatie van de arbeidstijd,Nachtarbeid,Zwaarte van het werk,Loonindexering,Wijziging van de arbeidsovereenkomst,Beslag op Loon,Wet Renault,Meeruren,Ontslagbrief,Vakbond,Paritaire Commissie,Arbeidsinspectie,Bedrijfsarts,Vervangingsinkomen,Leerovereenkomst,Reden voor ontslag,Handicap op het werk,Telewerk,Werken op afstand,Overdrachtsvergoeding,Bedrijfsstage,Inzetbaarheid,Werklocaties,Verlof (werk),Personeelslid,Werkgever-specifieke kosten (arbeid),Vakbondsvertegenwoordiger,CPBW,Sociale verkiezingen,Interim,Invalbaan,Uitzendkracht,Dagvergoeding (arbeid),Per diem (arbeid),Afwezigheid (arbeid),Beroepsopleiding,Gelijkheid in het werk,Sociale zekerheid,RSZ,Sociaal secretariaat,Bijdragen voor de sociale zekerheid,Ziekte- en invaliditeitsverzekering,RIZIV,Werkloosheiduitkering,Sociale controle,Patronale bijdragen,Vergoeding (sociale),Sociale bemiddeling,Sociale bemiddelaar,

Cookies zorgen ervoor dat uw navigatie efficienter is en dat onze diensten optimaal gebruikt kunnen worden. Wanneer u onze diensten gebruikt, aanvaardt u automatisch het gebruik van cookies. Privacy policy. Ik bevestig mijn akkoord