Model van ontslagbrief


Door Xavier Gillot, op 27/11/2018 15:18 in Home > Modellen & Tips > Sociaal recht > Model van ontslagbrief

In deze afdeling vindt u een model van ontslagbrief om u een voorbeeld te geven.

Dit voorbeeld heeft geenszins de bedoeling om volledig te zijn, maar vormt louter een werkinstrument dat kan gebruikt worden. Het zal altijd aangeraden zijn om dit voorbeeld aan u situatie te passen en om enige negatieve commentaren te vermeiden ; daarvoor is er in principe geen plaats in een ontslabrief die een belangrijk stuk in u dossier zal blijven.

Auteur

Xavier Gillot

Business lawyer specialized in the entire range of Belgian and international tax matters, I provide solution-oriented advices to my clients and also represent them during fiscal and judicial proceedings, negotiations or ruling procedures.
Boekhoudrecht
Fiscaal recht
Contractenrecht
Review

Tags

Sociaal recht,Arbeidsovereenkomst,Ontslag,Collectief ontslag,Proefperiode,Opzegging (werk),Herintegratie van werknemers,Student,Studentenjob,Sociale inspectie,Ziekte,Werknemer,Arbeider,Stagiaire,Vrijwillige,Aanvullende ziektekostenverzekering,Gewichtige redenen,Sociaal strafrecht,Ongeval op het werk,Loon (werk),Professionele herplaatsing,Ouderschapsverlof,Beschermde werknemer,Discriminatie bij de aanwerving,Discriminatie op het werk,Werktijd,Rust,Werkloosheid,Arbeidsongeschiktheid,Loopbaanonderbreking,Limosa,Detachering van personeel,Dimona,Arbeidsreglement,Personeelsregister,Vakantie,Educatief verlof,Moederschap,Vaderschap,Tijdskrediet,Deeltijds,Preventie,Werkloosheidsuitkering,Onjuiste opzegging,Vergoedingsuitkering (werk),Aanwerving,Vakantietoeslag,Dubbele uitkering,Sociale voordelen,Aanbod (werk),Proefbeding,Opleiding,Verlof,Contract van bepaalde duur,Contract van onbepaalde duur,CBD,COD,Loon,Loontrekkende,Werkgever,Arbeidsrechtbank,DIMONA,LIMOSA,Halftijds,Voltijds,Be├źindiging van het arbeidscontract,Schorsing van het arbeidscontract,Staking,Lock-out,Aansprakelijkheid van de werknemer,Herkwalificatie van het arbeidscontract,Zelfstandige,Aanvulling op de basisovereenkomst,Intimidatie op het werk,Collectieve arbeidsovereenkomst,Organisatie van de arbeidstijd,Nachtarbeid,Zwaarte van het werk,Loonindexering,Wijziging van de arbeidsovereenkomst,Beslag op Loon,Wet Renault,Meeruren,Ontslagbrief,Vakbond,Paritaire Commissie,Arbeidsinspectie,Bedrijfsarts,Vervangingsinkomen,Leerovereenkomst,Reden voor ontslag,Handicap op het werk,Telewerk,Werken op afstand,Overdrachtsvergoeding,Bedrijfsstage,Inzetbaarheid,Werklocaties,Verlof (werk),Personeelslid,Werkgever-specifieke kosten (arbeid),Vakbondsvertegenwoordiger,CPBW,Sociale verkiezingen,Interim,Invalbaan,Uitzendkracht,Dagvergoeding (arbeid),Per diem (arbeid),Afwezigheid (arbeid),Beroepsopleiding,Gelijkheid in het werk,Sociale zekerheid,RSZ,Sociaal secretariaat,Bijdragen voor de sociale zekerheid,Ziekte- en invaliditeitsverzekering,RIZIV,Werkloosheiduitkering,Sociale controle,Patronale bijdragen,Vergoeding (sociale),Sociale bemiddeling,Sociale bemiddelaar,

Cookies zorgen ervoor dat uw navigatie efficienter is en dat onze diensten optimaal gebruikt kunnen worden. Wanneer u onze diensten gebruikt, aanvaardt u automatisch het gebruik van cookies. Privacy policy. Ik bevestig mijn akkoord