Model van samenwerking overeenkomst


Door Xavier Gillot, op 27/11/2018 12:26 in Home > Modellen & Tips > Sociaal recht > Model van samenwerking overeenkomst

Bent u van plan om een medewerker in dienst te nemen? Deze model zal u helpen om de verschillende aspecten van de werving process te identificeren.

In deze afdeling vindt u een model van samenwerking overeenkomst betreffende een zelfstandige medewerker (fysische persoon of via een vennootschap) om u een voorbeeld te geven van de verschillende aspecten die geregeld moeten zijn. Dit voorbeeld is niet aangepast aan een medewerking met werknemers (onderworpen aan de control en autoriteit van een werkgever) en heeft geenszins de bedoeling volledig te zijn, maar vormt louter een werkinstrument dat kan gebruikt worden als handleiding bij de onderhandelingen die worden gevoerd om tot een overeenkomst te komen.

Auteur

Xavier Gillot

Business lawyer specialized in the entire range of Belgian and international tax matters, I provide solution-oriented advices to my clients and also represent them during fiscal and judicial proceedings, negotiations or ruling procedures.
Boekhoudrecht
Fiscaal recht
Contractenrecht
Review

Tags

Sociaal recht,Arbeidsovereenkomst,Ontslag,Collectief ontslag,Proefperiode,Opzegging (werk),Herintegratie van werknemers,Student,Studentenjob,Sociale inspectie,Ziekte,Werknemer,Arbeider,Stagiaire,Vrijwillige,Aanvullende ziektekostenverzekering,Gewichtige redenen,Sociaal strafrecht,Ongeval op het werk,Loon (werk),Professionele herplaatsing,Ouderschapsverlof,Beschermde werknemer,Discriminatie bij de aanwerving,Discriminatie op het werk,Werktijd,Rust,Werkloosheid,Arbeidsongeschiktheid,Loopbaanonderbreking,Limosa,Detachering van personeel,Dimona,Arbeidsreglement,Personeelsregister,Vakantie,Educatief verlof,Moederschap,Vaderschap,Tijdskrediet,Deeltijds,Preventie,Werkloosheidsuitkering,Onjuiste opzegging,Vergoedingsuitkering (werk),Aanwerving,Vakantietoeslag,Dubbele uitkering,Sociale voordelen,Aanbod (werk),Proefbeding,Opleiding,Verlof,Contract van bepaalde duur,Contract van onbepaalde duur,CBD,COD,Loon,Loontrekkende,Werkgever,Arbeidsrechtbank,DIMONA,LIMOSA,Halftijds,Voltijds,Beëindiging van het arbeidscontract,Schorsing van het arbeidscontract,Staking,Lock-out,Aansprakelijkheid van de werknemer,Herkwalificatie van het arbeidscontract,Zelfstandige,Aanvulling op de basisovereenkomst,Intimidatie op het werk,Collectieve arbeidsovereenkomst,Organisatie van de arbeidstijd,Nachtarbeid,Zwaarte van het werk,Loonindexering,Wijziging van de arbeidsovereenkomst,Beslag op Loon,Wet Renault,Meeruren,Ontslagbrief,Vakbond,Paritaire Commissie,Arbeidsinspectie,Bedrijfsarts,Vervangingsinkomen,Leerovereenkomst,Reden voor ontslag,Handicap op het werk,Telewerk,Werken op afstand,Overdrachtsvergoeding,Bedrijfsstage,Inzetbaarheid,Werklocaties,Verlof (werk),Personeelslid,Werkgever-specifieke kosten (arbeid),Vakbondsvertegenwoordiger,CPBW,Sociale verkiezingen,Interim,Invalbaan,Uitzendkracht,Dagvergoeding (arbeid),Per diem (arbeid),Afwezigheid (arbeid),Beroepsopleiding,Gelijkheid in het werk,Sociale zekerheid,RSZ,Sociaal secretariaat,Bijdragen voor de sociale zekerheid,Ziekte- en invaliditeitsverzekering,RIZIV,Werkloosheiduitkering,Sociale controle,Patronale bijdragen,Vergoeding (sociale),Sociale bemiddeling,Sociale bemiddelaar,

Cookies zorgen ervoor dat uw navigatie efficienter is en dat onze diensten optimaal gebruikt kunnen worden. Wanneer u onze diensten gebruikt, aanvaardt u automatisch het gebruik van cookies. Privacy policy. Ik bevestig mijn akkoord