Medewerking in de advocatuur: een toekomst voor het métier?


Door Xavier Gillot, op 15/01/2019 14:02 in Home > Modellen & Tips > Multidisciplinaire modellen & tips > Medewerking in de advocatuur: een toekomst voor het métier?

Een zeer interessante discussie met Me Catherine Burton (B-Just), Mhr Ludo Deklerck (Directeur-generaal IBJ) en Me David Riban (UGKA), onder de supervisie van Maurice Krings, onze aanstaande Stafhouder, betreffende de verwachte ontwikkelingen van ‘medewerkingen’ in de advocatuur.

Wat zijn de nieuwe medewerkingsmogelijkheden aangeboden aan de advocaten om samen te kunnen werken, welke werkmethodes gebruiken om efficiënte samenwerkingen met klanten te kunnen ontwikkelen, en wat is de stand van zaak van medewerkingen met andere métiers?

De voordelen van de specialisatie, gekoppeld aan een samenwerking van multidisciplinaire profielen, werden duidelijk benadrukt door de verschillende sprekers, wat met de verwachtingen van de markten overeenstemt: het recht wordt ingewikkelder, de dossiers zijn meer en meer multidisciplinaire geworden en deze teken pleiten voor een gespecialiseerde advocaat die een uitgebreide netwerk kan inroepen om aan deze vragen te kunnen beantwoorden.

Voor degene die de uitdagingen van morgen willen opnemen zullen daarvoor specifieke bevoegdheden, gezamenlijk geëxploiteerd door advocatenploegen die samen kunnen werken, cruciaal zijn.

De gedurende dit debat uitgewisselde ervaringen en getuigenissen duidelijk wijzen naar een nieuw model, naar een innoverend werkmethode, transparant en collaboratief en dit was de reden waarom uLaw uitgenodigd werd om de verschillende aangeboden oplossingen die aan alle bestaande en komende uitdagingen beantwoorden te kunnen voorstellen.

Auteur

Xavier Gillot

Business lawyer specialized in the entire range of Belgian and international tax matters, I provide solution-oriented advices to my clients and also represent them during fiscal and judicial proceedings, negotiations or ruling procedures.
Fiscaal recht
Boekhoudrecht
Fiscaal recht
Fiscaal recht
Contractenrecht
Fiscaal recht
Review
Cookies zorgen ervoor dat uw navigatie efficienter is en dat onze diensten optimaal gebruikt kunnen worden. Wanneer u onze diensten gebruikt, aanvaardt u automatisch het gebruik van cookies. Privacy policy. Ik bevestig mijn akkoord