Het verhaal van uLaw start in 2017, met een visie: na meer dan vijftien jaar carrière, van pro deo dossiers tot beursintroducties, van juridische bijstand vergaderingen tot elitaire conclaven, van kleine structuren tot beroemde internationale kabinetten, werden de basis van het systeem steeds duidelijker en heeft een vaststelling zichzelf opgelegd.

Het beroep moet evolueren en deze evolutie zal de mens en ook transparantie centraal zetten.

Hoewel advocaat en klant meer dan ooit samen zouden moeten werken, blijken de justitie en haar actoren ondoordringbaar, rigide, ouderwets. De kloof tussen rechtzoekende en hun raadgever is groter dan ooit.

In een tijd waarin informatie nog nooit zo toegankelijk is geweest en vertrouwen alleen wordt gewonnen door de uitwisseling van ervaringen tussen mensen, blijken historische reputaties met marmeren vloeren en technocratische adviezen niet langer te overtuigen.

Er wordt niets minder dan een revolutie verwacht: alles uit elkaar halen om beter te herbouwen. De verworven kennis vergeten om de mens weer centraal te plaatsen.

De visie kreeg vorm en bepaalde waarden zijn als basispijlers naar voren gekomen.

De eerste is natuurlijk transparantie, voor zowel de advocaten als de klanten.

Voor de klanten: een objectieve referencing van advocaten op basis van hun werkelijke vaardigheden en meningen van hun klanten, een duidelijke en voorspelbare opdracht waarbij de klant betrokken is, een innovatieve tarifering-filosofie, een real-time opvolging van hun dossier en tools om hun budget te beheren.

Voor de advocaten: een nieuwe werkcultuur, een gemeenschap waar iedereen gelijke kansen heeft alsook toegang tot dezelfde tools om zijn loopbaan te ontwikkelen. Na de afschaffing van de historische voorrechten, staan waarden zoals delen, samenwerken en bijleren centraal. Dit alles in een omgeving vrij van zware administratieve stappen die kiezen mogelijk maakt met respect voor het individu

Delen en uitwisselen sluiten zich aan deze transparantie en zijn even belangrijk.

Het delen van meningen tussen klanten en advocaten, van vaardigheden en kennis van ouderen, van bronnen om antwoord te bieden op de steeds complexere vragen, van de kosten, om de evolutie van de maatschappij te kunnen volgen. Met een werkplek die helemaal rond deze waarden draait.

Deze drie assen zouden hun plaats moeten vinden in een moderne, online, reactieve en user-friendly omgeving. Deze zou flexibel zijn en zich passen aan de evoluties van de maatschappij aan de hand van een efficiënte structuur, met de noden van de verschillende actoren als basis. De digitale touch zou groot zijn maar dient de menselijke voorwaarden te versterken.

Het idee was ontstaan. Allen moest het in praktijk gebracht worden met u.

Xavier Gillot

Oprichter

Cookies zorgen ervoor dat uw navigatie efficienter is en dat onze diensten optimaal gebruikt kunnen worden. Wanneer u onze diensten gebruikt, aanvaardt u automatisch het gebruik van cookies. Privacy policy. Ik bevestig mijn akkoord